Η Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου του ΑΠΘ (ΠΥΚΑ) είναι το μητρώο προσωπικού και φοιτητών του ΑΠΘ. Συγκεντρώνει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για φυσικά πρόσωπα στο ΑΠΘ

ώστε να διευκολύνει τις διοικητικές υπηρεσίες στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών του ΑΠΘ. Διαβάστε αναλυτικά τα οφέλη και τις δυνατότητες πρόσβασης στις πληροφορίες.

Οι δυνατότητες που προσφέρει ο ιστοχώρος της ΠΥΚΑ στα μέλη του ΑΠΘ είναι:

Για την πιστοποιημένη πρόσβαση χρησιμοποιείστε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.Είσοδος